Linnéporträtt Inula spiraeifolia L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Inula spiraeifolia L., framsida Inula spiraeifolia L., blomställning x5 Inula spiraeifolia L., baksida

Namn: Inula spiraeifolia L.
Microfiche: IDC 351.3

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/i/inula/inulset.html.se
Senast uppdaterad: 19 augusti 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs