Linnéporträtt Hyobanche sanguinea L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Hyobanche sanguinea L., framsida Hyobanche sanguinea L., närbild, framsida x6 Hyobanche sanguinea L., blomställning x8 Hyobanche sanguinea L., baksida

Namn: Hyobanche sanguinea L.
Microfiche: IDC 261.11

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/h/hyoba/hyobsan.html.se
Senast uppdaterad: 21 februari 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs