Linnéporträtt Hyacinthus non-scriptus L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 144.9

Hyacinthus non-scriptus L., framsida Hyacinthus non-scriptus L., blomställning x5 Hyacinthus non-scriptus L., baksida

Namn: Hyacinthus non-scriptus L.
Microfiche: IDC 144.7

Fler Hyacinthus

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/h/hyaci/hyacnon1.html.se
Senast uppdaterad: 6 maj 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs