Linnéporträtt Heliophila pusilla Linn. f.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Heliophila pusilla Linn. f., framsida Heliophila pusilla Linn. f., närbild, framsida Heliophila pusilla Linn. f., blomställning x8 Heliophila pusilla Linn. f., baksida

Namn: Heliophila pusilla Linn. f.
Microfiche: IDC 274.3

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/h/helio/helipus.html.se
Senast uppdaterad: 9 april 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs