Linnéporträtt Gossypium religiosum L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Gossypium religiosum L., framsida Gossypium religiosum L., blomställning x4 Gossypium religiosum L., baksida

Namn: Gossypium religiosum L.
Microfiche: IDC 288.5

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/g/gossy/gossrel.html.se
Senast uppdaterad: 22 maj 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs