Linnéporträtt Fraxinus excelsior L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Fraxinus excelsior L., framsida Fraxinus excelsior L., blomställning x6 Fraxinus excelsior L., blomställning x8 Fraxinus excelsior L., blomställning x8 Fraxinus excelsior L., baksida

Namn: Fraxinus excelsior L.
Microfiche: IDC 410.9

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/f/fraxi/fraxexc.html.se
Senast uppdaterad: 5 november 2001
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs