Linnéporträtt Festuca arundinacea Schreb.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Sektionen för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 39.1 och IDC 39.5

Festuca arundinacea Schreb., framsida Festuca arundinacea Schreb., ax x8 Festuca arundinacea Schreb., baksida

Namn: Festuca arundinacea Schreb.
Microfiche: IDC 39.3

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/f/festu/festaru2.html.se
Senast uppdaterad: 14 april 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs