Linnéporträtt Euphorbia
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Euphorbia amygdaloides
Euphorbia caput medusae
Euphorbia characias
Euphorbia corollata
Euphorbia cyparissias (3 ark)
Euphorbia dulcis
Euphorbia epithymoides
Euphorbia hypericifolia (2 ark)
Euphorbia hyssopifolia
Euphorbia myrtifolia
Euphorbia paralias (2 ark)
Euphorbia peplis
Euphorbia pubescens

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/e/eupho/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 12 oktober 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs