Linnéporträtt Eupatorium trifoliatum L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Eupatorium trifoliatum L., framsida Eupatorium trifoliatum L., blomställning x8 Eupatorium trifoliatum L., baksida

Namn: Eupatorium trifoliatum L.
Typ: Lectotyp
Microfiche: IDC 336.1
Referens: Reveal i Taxon 47, s. 361, 1998
Typherbarienummer: G-10428

Fler Eupatorium

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/e/eupat/eupatri.html.se
Senast uppdaterad: 3 maj 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs