Linnéporträtt Eupatorium altissimum L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 335.19

Eupatorium altissimum L., framsida Eupatorium altissimum L., blomställning x6 Eupatorium altissimum L., baksida Eupatorium altissimum L., close-up of Linnaeus' text

Namn: Eupatorium altissimum L.
Typ: Lectotyp
Microfiche: IDC 335.17
Referens: Reveal i Taxon 47, s. 369, 1998
Typherbarienummer: G-10427

Fler Eupatorium

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/e/eupat/eupaalt1.html.se
Senast uppdaterad: 3 maj 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs