Linnéporträtt Eriocaulon septangulare With.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Sektionen för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Eriocaulon septangulare With., framsida Eriocaulon septangulare With., x8 Ingen text på baksidan!

Namn: Eriocaulon septangulare With.
Microfiche: IDC 48.16

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/e/erioc/eriosep.html.se
Senast uppdaterad: 20 maj 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs