Linnéporträtt Erica thunbergii Montin
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Erica thunbergii Montin, framsida Erica thunbergii Montin, blomställning x8 Erica thunbergii Montin, baksida

Namn: Erica thunbergii Montin
Typ: Holotyp
Microfiche: IDC 157.7
Referens: Montin i Upsala soc. sc. Nova acta 2, s. 290, 1775
Typherbarienummer: G-10439

Fler Erica

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/e/erica/ericthu.html.se
Senast uppdaterad: 9 juni 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs