Linnéporträtt Epidendrum amabile L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 372.19

Epidendrum amabile L., framsida Epidendrum amabile L., närbild x3 Epidendrum amabile L., baksida Epidendrum amabile L., närbild av Linnés text

Namn: Epidendrum amabile L.
Typ: Lectotyp
Microfiche: IDC 373.1
Referens: Sweet i Orchids of the World 1, s. 21, 1980
Typherbarienummer: G-10426

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/e/epide/epidama2.html.se
Senast uppdaterad: 3 maj 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs