Linnéporträtt Elatine alsinastrum L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Elatine alsinastrum L., framsida Elatine alsinastrum L., blommor x8 Elatine alsinastrum L., baksida

Namn: Elatine alsinastrum L.
Microfiche: IDC 161.5

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/e/elati/elatals.html.se
Senast uppdaterad: 24 juni 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs