Linnéporträtt Ekebergia capensis Sparrm.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Ekebergia capensis Sparrm., framsida Ekebergia capensis Sparrm., blomställning x8 Ekebergia capensis Sparrm., baksida

Namn: Ekebergia capensis Sparrm.
Microfiche: IDC saknas

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/e/ekebe/ekebcap.html.se
Senast uppdaterad: 30 augusti 2007
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs