Linnéporträtt Cytisus hirsutus L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Cytisus hirsutus L., framsida Cytisus hirsutus L., blomställning x4 Cytisus hirsutus L., blommor x8 Cytisus hirsutus L., baksida

Namn: Cytisus hirsutus L.
Microfiche: IDC 307.7

Fler Cytisus

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/cytis/cytihir.html.se
Senast uppdaterad: 25 juli 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs