Linnéporträtt Crassula punctata L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Crassula punctata L., framsida Crassula punctata L., blomställning x8 Crassula punctata L., baksida

Namn: Crassula punctata L.
Typ: Lectotyp
Microfiche: IDC missing
Referens: Heath i Calyx 5, s. 68, 1995
Typherbarienummer: G-10437

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/crass/craspun.html.se
Senast uppdaterad: 27 augusti 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs