Linnéporträtt Coronilla
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Coronilla argentea
Coronilla coronata
Coronilla emerus (2 ark)
Coronilla juncea
Coronilla scorpoides
Coronilla securidaca
Coronilla minima (2 ark)
Coronilla valentina (3 ark)

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/coron/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 29 juli 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs