Linnéporträtt Cordia myxa L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Cordia myxa L. Cordia myxa L., blomställning x5 Cordia myxa L.

Namn: Cordia myxa L.
Typ: Konserverad typ
Microfiche: IDC 94.5
Referens: Warfa i Acta Universitatis Upsaliensis 174, s. 44, 1988
Typherbarienummer: G-10028

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/cordi/cordmyx.html.se
Senast uppdaterad: 22 januari 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs