Linnéporträtt Convolvulus
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Convolvulus alcifolius
Convolvulus althaeoides (5 ark)
Convolvulus angularis
Convolvulus batatas
Convolvulus canariensis
Convolvulus cantabrica (3 ark)
Convolvulus farinosus
Convolvulus floridus

Convolvulus malabrica
Convolvulus pes caprae
Convolvulus pluricaulis (2 ark)
Convolvulus reptans
Convolvulus sepium (2 ark)
Convolvulus siculus
Convolvulus soldanella
Convolvulus verticillatus

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/convo/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 3 november 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs