Linnéporträtt Clypeola alyssoides L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 269.13

Clypeola alyssoides L., framsida Clypeola alyssoides L., blomställning x4 Clypeola alyssoides L., blomställning x8 Clypeola alyssoides L., baksida

Namn: Clypeola alyssoides L.
Microfiche: IDC 269.11

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/clype/clypaly1.html.se
Senast uppdaterad: 18 mars 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs