Linnéporträtt Cleome arabica L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Cleome arabica L., framsida Cleome arabica L., blomställning x8 Cleome arabica L., frukt x8 Cleome arabica L., baksida

Namn: Cleome arabica L.
Microfiche: IDC 278.15

Fler Cleome

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/cleom/cleoara.html.se
Senast uppdaterad: 19 april 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs