Linnéporträtt Circaea lutetiana ß canadensis L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 4.7

Circaea lutetiana L., framsida Circaea lutetiana L., blomställning x4 Circaea lutetiana L., baksida

Namn: Circaea lutetiana ß canadensis L.
Typ: Lectotyp
Microfiche: IDC 4.9
Referens: Boufford i Ann. Miss. Bot. Gard. 69, s. 854, 1983
Typherbarienummer: G-10425

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/circa/circlut2.html.se
Senast uppdaterad: 3 maj 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs