Linnéporträtt Chenopodium
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Chenopodium album
Chenopodium altissimum
Chenopodium ambrosioides
Chenopodium aristatum (5 ark)
Chenopodium botrys (2 ark)

Chenopodium fruticosum
Chenopodium hybridum
Chenopodium maritimum (4 ark)
Chenopodium murale (2 ark)
Chenopodium rubrum (2 ark)

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/cheno/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 25 februari 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs