Linnéporträtt Cheiranthus salinus L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 273.19

Cheiranthus salinus L., framsida Cheiranthus salinus L., blomställning x8 Cheiranthus salinus L., baksida

Namn: Cheiranthus salinus L.
Microfiche: IDC 274.1

Fler Cheiranthus

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/cheir/cheisal2.html.se
Senast uppdaterad: 2 april 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs