Linnéporträtt Celosia trigyna L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 102.17

Celosia trigyna L., framsida Celosia trigyna L., blomställning x6 Celosia trigyna L., baksida

Namn: Celosia trigyna L.
Typ: Neotyp
Microfiche: IDC 102.19
Referens: Townsend i Hooker's Ic. Pl. 38(2). s. 30, 1975
Typherbarienummer: G-10422

Fler Celosia

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/celos/celotri2.html.se
Senast uppdaterad: 3 maj 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs