Linnéporträtt Celosia cristata L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 102.5, IDC 102.9, IDC 102.11, IDC 102.13 och IDC 102.15

Celosia cristata L., framsida Celosia cristata L., blomställning x5 Celosia cristata L., baksida

Namn: Celosia cristata L.
Microfiche: IDC 102.7

Fler Celosia

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/celos/celocri2.html.se
Senast uppdaterad: 12 februari 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs