Linnéporträtt Cassia
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Cassia alata
Cassia bacillaris
Cassia bicapsularis (3 ark)
Cassia bracteata
Cassia chamaecrista (3 ark)
Cassia glandulosa
Cassia grandis
Cassia nictitans
Cassia obtusifolia
Cassia occidentalis (2 ark)
Cassia pilosa
Cassia planisiliqua (2 ark)
Cassia procumbens (3 ark)
Cassia senna
Cassia serpens
Cassia sophera (2 ark)
Cassia tora (2 ark)
Cassia viminea
Cassia sp.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/cassi/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 6 juli 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs