Linnéporträtt Carlina racemosa L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 332.17

Carlina racemosa L., framsida Carlina racemosa L., blomställning Carlina racemosa L., baksida

Namn: Carlina racemosa L.
Microfiche: IDC 332.19

Fler Carlina

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/carli/carlrac2.html.se
Senast uppdaterad: 4 mars 2003
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs