Linnéporträtt Carduus serratuloides L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 331.15

Carduus serratuloides L., framsida Carduus serratuloides L., blomställning Carduus serratuloides L., baksida

Namn: Carduus serratuloides L.
Microfiche: IDC 331.17

Fler Carduus

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/cardu/cardser2.html.se
Senast uppdaterad: 17 februari 2003
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs