Linnéporträtt Carduus mollis L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Carduus mollis L., framsida Carduus mollis L., framsida Carduus mollis L., blomställning x8 Carduus mollis L., baksida

Namn: Carduus mollis L.
Microfiche: IDC 331.13

Fler Carduus

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/cardu/cardmol.html.se
Senast uppdaterad: 9 januari 2003
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs