Linnéporträtt Carduus eriophorus L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Carduus eriophorus L., framsida Carduus eriophorus L., blomställning x8 Carduus eriophorus L., baksida

Namn: Carduus eriophorus L.
Microfiche: IDC 331.11

Fler Carduus

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/cardu/carderi.html.se
Senast uppdaterad: 9 januari 2003
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs