Linnéporträtt Carduncellus monspeliensium All.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Carduncellus monspeliensium All., framsida Carduncellus monspeliensium All., blomställning Carduncellus monspeliensium All., baksida

Namn: Carduncellus monspeliensium All.
Microfiche: IDC 333.1

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/cardn/cardmon.html.se
Senast uppdaterad: 10 mars 2003
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs