Linnéporträtt Campanula
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Campanula barbata
Campanula canariensis
Campanula capensis
Campanula carpatica
Campanula cenisia
Campanula erinoides
Campanula hederacea
Campanula hispidula
Campanula mollis

Campanula patula (5 ark)
Campanula pentagonia
Campanula peregrina
Campanula perfoliata (3 ark)
Campanula persicaefolia
Campanula pyramidalis
Campanula rapunculus (2 ark)
Campanula rotundifolia
Campanula uniflora

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 17 december 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs