Linnéporträtt Calamintha cretica Benth
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Calamintha cretica Benth, framsida Calamintha cretica Benth, blomställning x8 Calamintha cretica Benth, baksida

Namn: Calamintha cretica Benth
Microfiche: IDC 247.17

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/calam/calacre.html.se
Senast uppdaterad: 16 januari 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs