Linnéporträtt Cadaba indica Lam.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 277.18 och IDC 277.20

Cadaba indica Lam., framsida Cadaba indica Lam., blomställning x8 Cadaba indica Lam., frukter x7 Cadaba indica Lam., baksida

Namn: Cadaba indica Lam.
Microfiche: IDC 277.16

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/cadab/cadaind1.html.se
Senast uppdaterad: 19 april 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs