Linnéporträtt

Cactus ficus-indica L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Cactus ficus-indica L. Cactus ficus-indica L.

Namn: Cactus ficus-indica L.
Typ: Neotyp
Microfiche: IDC 201.7
Referens: Leuenberger i Taxon 40, s. 624, 1991
Typherbarienummer: G-10037

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/cactu/cactfic.html.se
Senast uppdaterad: 18 oktober 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs