Linnaeus' portrait Blitum capitatum L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Sektionen för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 3.1 och IDC 3.3

Blitum capitatum L., framsida Blitum capitatum L., närbild x4 Blitum capitatum L., baksida

Namn: Blitum capitatum L.
Microfiche: IDC 3.4

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/b/blitu/blitcap2.html.se
Senast uppdaterad: 10 december 1997
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs