Linnaeus' portrait Barleria prionitis L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Barleria prionitis L. Barleria prionitis L.

Namn: Barleria prionitis L.
Typ: lectotyp
Microfiche: IDC 262.13
Referens: Wood, Hillcoat & Brummitt i Kew Bulletin 38, s. 436, 1983
Typherbarienummer: G-10040

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/b/barle/barlpri.html.se
Senast uppdaterad: 20 november 1997
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs