Linnéporträtt Asperula cynanchica L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Sektionen för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 55.5, IDC 55.7 och IDC 55.11

Asperula cynanchica L., framsida Asperula cynanchica L., blomställning x8 Asperula cynanchica L., baksida

Namn: Asperula cynanchica L.
Microfiche: IDC 55.9

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/a/asper/aspecyn3.html.se
Senast uppdaterad: 29 juni 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs