Linnéporträtt Asclepias vincetoxicum L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Asclepias vincetoxicum L., framsida Asclepias vincetoxicum L., blomställning x6 Asclepias vincetoxicum L., baksida

Namn: Asclepias vincetoxicum L.
Microfiche: IDC 107.7

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/a/ascle/asclvin.html.se
Senast uppdaterad: 24 februari 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs