Linnéporträtt Artemisia judaica L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 340.15

Artemisia judaica L., framsida Artemisia judaica L., blomställning x6 Artemisia judaica L., närbild av Linnés text Artemisia judaica L., baksida

Namn: Artemisia judaica L.
Typ: Lectotyp
Microfiche: IDC 340.17
Referens: Ling Yeou-ruenn i Taxon 47, s. 353, 1998
Typherbarienummer: G-10423

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/a/artem/artejud2.html.se
Senast uppdaterad: 3 maj 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs