Linnéporträtt Arabis hirsuta L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Arabis hirsuta L., framsida Arabis hirsuta L., blomställning x8 Arabis hirsuta L., baksida

Namn: Arabis hirsuta L.
Microfiche: IDC 274.17

Fler Arabis

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/a/arabi/arabhir.html.se
Senast uppdaterad: 15 oktober 2001
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs