Linnéporträtt Anoda hastata Cav.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Anoda hastata Cav., framsida Anoda hastata Cav., blomma x8 Anoda hastata Cav., blommor x8 Anoda hastata Cav., baksida

Namn: Anoda hastata Cav.
Microfiche: IDC 284.11

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/a/anoda/anodhas.html.se
Senast uppdaterad: 7 maj 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs