Linnéporträtt Alopecurus hordeiformis L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Sektionen för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Arket innehåller också Panicum glaucum L.

Alopecurus hordeiformis L., framsida Alopecurus hordeiformis L., ax x3 Alopecurus hordeiformis L., baksida

Namn: Alopecurus hordeiformis L.
Microfiche: IDC 26.9

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/a/alope/alophor.html.se
Senast uppdaterad: 4 mars 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs