Linnéporträtt Ajuga chamaepytis L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Ajuga chamaepytis L., framsida Ajuga chamaepytis L., framsida x3 Ajuga chamaepytis L., blomställning x8 Ajuga chamaepytis L., baksida

Namn: Ajuga chamaepytis L.
Microfiche: IDC 229.13

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/a/ajuga/ajugcha.html.se
Senast uppdaterad: 30 oktober 2001
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs