Linnéporträtt Achyranthes
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Achyranthes argentea (3 ark)
Achyranthes aspera ssp. indica (2ark)
Achyranthes brachiata
Achyranthes corymbosa
Achyranthes lanata (2 ark)

Achyranthes lappacea
Achyranthes muricatus
Achyranthes patula
Achyranthes repens (2 ark)

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/a/achyr/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 12 februari 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs