Linnaeus portrait Om Linnéherbariet
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Linnéherbariet på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm består av ca 4000 herbarieark av vilka flera är typmaterial utvalda av olika experter. Flera exemplar skänktes av Linné till hans lärjungar och ett stort antal av dessa hamnade så småningom i Kungl. Vetenskapsakademiens samlingar, som senare blev grunden för Naturhistoriska riksmuseet. Den största delen av Carl von Linnés herbariesamling finns idag hos The Linnean Society of London.

Hittills har Linnéherbariet bara varit tillgängligt för besökande forskare och som små svartvita fotografier, så kallade microficher. Bilder på några av herbariearken från Linnéherbariet i Stockholm presenteras nu på museets webbserver. Ambitionen är att presentationen så småningom skall omfatta bilder av alla arken i Linnésamlingen.

Projektet påbörjades 1997 och stödjs sedan 1999 av Riksbankens Jubileumsfond. Arbetet utförs av Louise Petrusson och Pia Östensson.


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 7 november 2001
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs