Linnéporträtt Historien kring ett Linnéark Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Hyoscyamus physalodes Bilderna till höger visar fram och baksida hos det växtark som Carl von Linné använde för att beskriva växten Hyoscyamus physalodes (Species Plantarum 1753).

På baksidan av arket har Linné själv skrivit:

"Plantam e Russia misit L. B. Car. Bielke, facies et calyces omnino Physalidis, capsula operculo tecta oro Hyoscyami".
Detta betyder att växten härstammar från Ryssland och har skänkts av friherren Sten Carl Bielke. Vidare att dess utseende och foder liknar släktet Physalis medan lockkapseln liknar de som finns hos Hyoscyamus. Hyoscyamus physalodes, back side of the sheet Bielke var jämte Linné en av de fem stiftarna av den svenska vetenskapsakademien (grundad 1739).

Bertil Nordenstam förmedlar följande historia rörande Bielkes verksamhet i en uppsats i Fauna och Flora 1978 [FoF 78(3): 129--133]:

"Denne hedervärde baron [Bielke] företog år 1744 i familjeangelägenheter en resa till Petersburg i sällskap med sin skyddsling Pehr Kalm, linnélärjunge och sedemera berömd amerikaresenär. I Petersburgs botanistvärld residerade då en av Linnés argaste motståndare, J. E. Siegesbeck, som 1737 hade publicerat en häftig kritik av Linnés sexualsystem.

Linné hade tagit illa vid sig, helt naturligt, i synnerhet som han tidigare upprätthållit en vänskaplig brevväxling med Siegesbeck och till och med uppkallat ett växtsläkte efter honom. I Petersburg utvecklade baron Bielke sina diplomatiska talanger för att söka vinna Siegesbecks förtroende och byta till sig växter och frön för Linnés räkning. I utbyte kunde han lämna frön från den välrenommerade botaniska trädgården i Uppsala.

Allt gick som smort, tills Siegesbeck råkade få en påse med Siegesbeckia-frön, på vilken Linné med smått infam skämtsamhet skrivit enbart - Cuculus ingratus -, d.v.s. -den otacksamme göken-. Siegesbeck blev milt uttryckt förargad över tilltaget, och Bielkes växtanskaffning försvårades radikalt. Han försökte förmå Linné att söka försoning, men förgäves. Linné vägrade envist och spädde på med att kalla Siegesbeck en - ingratissimus cuculus.

Bielke hade då redan lyckats anskaffa omkring 600 växter, bland annat den som Linné gav namnet Hyoscyamus physalodes."


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/cuculus.html.se
Senast uppdaterad: 5 augusti 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs