The Linnaeus Web Server, NRM, Stockholm Carl von Linne målad 1775 av A. Roslin

Välkommen till de historiska samlingarna på Naturhistoriska riksmuseet!

Denna server är helt tillägnad att tillgängliggöra de historiska och sällsynta föremålen i våra samlingar.

Bland de äldsta föremålen märks inte minst de som bevarats sedan museets tidigaste dagar. Museet grundades tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien i september 1739. Här finns också viktiga delar av Kung Adolf Fredriks naturaliekabinett, som studerades av Carl von Linné, Carl Clerck's spindelsamling och växter beskrivna av Linné.

Samlingarna innehåller många av naturhistoriens mest värdefulla föremål och de behandlas med särskild omvårdnad så att de ska finnas kvar om ännu många hundra år. Tillgängligheten på Internet ökar ytterligare värdet av samlingarna och underlättar för forskare och naturintresserade världen över att studera dessa objekt.

Botaniska samlingar

Zoologiska samlingar

In English


Linnés webbplats tillhandahålls av Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm
Carl von Linnés porträtt målat av A. Roslin återgivet med medgivande av Kungliga Vetenskaps-Akademien
http://linnaeus.nrm.se/
Senast uppdaterad: 10 oktober 1998
Kommentarer om Linnés webbplats